Van Loevezijn Protect

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken – Veiligheid begint met het “zich veilig voelen” van u en uw personeel. Om agressie en geweld goed te kunnen aanpakken binnen organisaties, bieden wij een integraal pakket van maatregelen aan om agressie te bestrijden. Van voorkomen en beperken tot en met professionele nazorg. Wij willen u graag helpen, zodat agressief gedrag ook daadwerkelijk terug kan worden gebracht en de cultuur binnen uw organisatie kan worden veranderd naar een acceptabel niveau.

De ingang voor al uw veiligheidszaken

Van Loevezijn Protect geeft advies, biedt trainingen op maat op het gebied van veiligheid en levert nazorg. Uitingen van agressie in het dagelijks leven en op de werkvloer vormen een bron van stress die invloed hebben op ons gevoel van veilig-zijn.

Wij leren u hoe ermee om te gaan (opleiden/trainen),
wij willen op een persoonlijke wijze mensen leren hoe om te gaan met stress (coaching/nazorg),
wij willen u adviseren over de situatie binnen uw organisatie (consultancy).

De methodiek – De deelnemers – die in aanraking kunnen komen en/of effectief moeten kunnen omgaan met agressief gedrag – worden geschoold door middel van fysieke oefeningen en verbale en mentale trainingen. Doelstelling is om beter voor jezelf op te komen, grenzen te stellen en jezelf in veiligheid te brengen zonder er bij na te denken.

Geen complexe handelingen, maar reageren vanuit de primaire reactie


Dennis van Loevezijn:

Agressie is aan de orde van de dag

‘In verschillende veiligheidsfuncties hebben wij zelf agressie aan den lijve ondervonden. Van Loevezijn Protect geeft onder andere advies over veiligheid aan organisaties waarin agressie een grote rol speelt, zoals in de gezondheidszorg. Maar ook op het gebied van persoonlijke weerbaarheid hebben wij onze ervaring goed kunnen inzetten.

Wij ervaren agressie als een noodzakelijk kwaad waar adequaat mee moet worden omgegaan. Daarom maken wij gebruik van gecertificeerde trainers en professionele mediators die in het register vermelde mediators bij de Raad voor Rechtsbijstand staan ingeschreven. Ook onze psychologen zijn geregistreerd in het NIP – Nederlands Instituut van Psychologen.

Zelf heb ik de HBO-opleiding “Criminologie, recht en veiligheid” met succes afgerond.
Als afstudeeronderwerp heb ik mij verdiept in hoe je als hulpverlener om kunt gaan met agressie en je werk kunt continueren zonder de relatie met de patiënt te kunnen verbreken.’

Van loevezijn Protect waakt dus op alle fronten van persoonlijke aandacht tot het leveren van  hoogwaardige kwaliteit.


Het aanbod

Opleiding en trainingen – Wij bieden diverse kwalitatieve trainingen aan die uitstekend in de praktijk te gebruiken zijn in die situaties waar agressief gedrag wordt getoond. Géén standaard trainingen, maar trainingen op maat waarbij u effectief leert omgaan met verschillende vormen van agressief gedrag.

Coaching | Nazorg – Wij moedigen u aan om uw doelen te bereiken en de veiligheid binnen uw organisatie te verhogen. Tijdens een intakegesprek worden de wensen en trainingsbehoeften van de organisatie in kaart gebracht. Onze toegevoegde waarde voor uw organisatie is mensen inspireren en coachen om samen te werken. Wij staan u bij om uw uitdagende doelen te vinden en u te ondersteunen, zodat wij samen ook daadwerkelijk uw doelen kunnen verwezenlijken.

De meeste mensen die een ingrijpende gebeurtenis op het gebied van agressie meemaken zijn daarvan onder de indruk en hebben het vaak moeilijk om hun evenwicht weer terug te vinden. Van Loevezijn Protect ondersteunt u met hulp van ervaren psychologen en mediators. Hierdoor kan er ruim aandacht gegeven worden aan uitgebreide ondersteuning. Wij maken gebruik van beide diensten omdat deze werkgebieden elkaar overlappen en aanvullen.

Consultancy | Beveiligingsscan – We willen u met raad en daad bijstaan bij het realiseren van organisatorische maatregelen. Zoals het aanstellen van een interventieteam, of het opstellen van een agressieprotocol. Ook het nemen van adequate beleidsbeslissingen, preventieve maatregelen en repressieve maatregelen behoren tot onze Core Business.

 


Voor vragen en/of advies neem gerust contact op.