Assertiviteit | Sociale vaardigheid

“Voor jezelf opkomen, kunnen zeggen wat je wilt zeggen, je eigen grenzen bewaken maar ook grenzen stellen naar anderen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend bij sommigen, waarom niet bij mij?”

Dat is wat veel mensen zich afvragen. “Zo ben ik nu eenmaal”, hoor ik vaak mensen zeggen. Mijn vraag is dan, “maar wil je ook zo blijven?”

Werken aan je sociale vaardigheden – Het doel van het cursusprogramma is: ‘Inzicht krijgen in je eigen manier van communiceren, hoe, door wat en door wie ben jij gaan communiceren zoals je nu doet? En actie nemen om het gedrag te veranderen.

“Het vergt bewustwording en oefening om oud gedrag afleren en nieuw gedrag eigen maken. Het is best pittig om je bewust te worden van je gedrag, herkennen en erkennen wat niet werkt en waardoor. Aanleren van nieuw gedrag zal je gedurende langere tijd heel bewust moeten doen, voordat je dit je eigen gemaakt hebt.
Maar hoe fijn is het om jezelf te ontwikkelen! Andere resultaten, andere reacties te krijgen! … Uiteindelijk heb je er tenslotte de rest van je leven profijt van!”

Ons cursusprogramma kent de volgende stappen:

  1. Je bewust worden van jouw manier van communiceren en de effecten hiervan op jezelf, anderen en de omgeving/situatie.
  2. Je eigen doel(en) bepalen/concretiseren en inzicht krijgen in wat je kan veranderen/ontwikkelen.
  3. Op basis van verkregen kennis en inzicht over communicatietheorie en -vaardigheden, ga je aan de slag om jouw eigen wijze van communiceren om te zetten in gedrag wat de meeste kans biedt op resultaat.
  4. Oefenen met het nieuwe gedrag tijdens de bijeenkomst en met opdrachten om dit ook in de praktijk te gaan doen.

Voor wie – Voor iedereen die ‘moeilijke gesprekken’ moet voeren in een professionele omgeving. Iedereen die zich persoonlijk betrokken voelt in professionele confrontaties.

Werkwijze – De lesstof wordt op een interactieve manier aangeboden. Uitgangspunt ben je zelf, waarbij we uitgaan van jouw werksituatie. Voorbeelden uit jouw dagelijkse praktijk vormen een basis om mee te oefenen. Je krijgt feedback en tips over jouw communicatiegedrag en je oefent met effectieve luister- en gespreksvaardigheden.

 


Voor vragen en/of advies neem gerust contact op.