Effectief communiceren en waarnemen van het menselijk gedrag

Training “Effectief communiceren en waarnemen van gedrag – Er gaat geen dag voorbij of je voert gesprekken met anderen. Goede gesprekstechnieken helpen je bij het bereiken van persoonlijke doelen. Een onderdeel van communicatie is ook om inzicht te krijgen in het menselijk gedrag. Door het oefenen van communicatieve vaardigheden ontwikkel je jezelf effectiever te communiceren.

Communicatie en het bestuderen van menselijke gedragingen kunnen je helpen om mogelijke conflictsituaties (agressie/weerstand) te voorkomen.

In de training ‘Effectief communiceren en waarnemen van gedrag’ leer je wat de basis van communicatie is. Je leert wat je manier van communiceren is en kunt deze verder aanscherpen. Want in communicatie is het van belang om elkaar ook echt te begrijpen of iets te laten doen of te ervaren. Als je denkt goed voorbereid te zijn, dan kan het alsnog gebeuren dat je in een andere situatie terecht komt dan je eigenlijk had willen zijn.

“Het ging allemaal zo snel, wat heb je tóch gemist? Hoe herken je de spanning bij een ander? En hoe kun je voorkomen dat de situatie dreigt te escaleren?” De antwoorden op deze vragen is samengevat ‘goed waarnemen en juist interpreteren’.

Uniek aan deze training is dat deze twee facetten worden gecombineerd: het waarnemen van het menselijk gedrag en effectief communiceren/deescaleren

Aanbod – In deze cursus krijg je handvatten aangereikt:

 • Inzetten van verschillende gesprekstechnieken, stijlen, niveaus en aspecten van communiceren.
 • Belang inzien en het kunnen toepassen van vragen stellen en doorvragen.
 • Herkennen van verschillende pré-signalen.
 • In een vroeg stadium misverstanden kunnen signaleren.
 • Effectief gebruik te maken van non-verbale communicatie.
 • Effectief onderscheidt te maken in verschillende vormen van waarnemen.
 • Inzicht in eigen referentiekader en weet welke elementen dat bepalen.

Ons cursusprogramma  –

 • Niveaus van communicatie: uw persoonlijke stijl.
 • Effectief waarnemen en communiceren.
 • Het belang van goed waarnemen en communiceren.
 • Non-verbale versus verbale communicatie.
 • De techniek van vragen stellen.
 • Situationeel communiceren.
 • Herkennen van afwijkend gedrag en daarop kunnen handelen.
 • Praktijksituaties en -voorbeelden.

Voor wie – Medewerkers die in de dagelijkse praktijk hun gesprekstechnieken effectiever willen inzetten. Medewerkers die afwijkend gedrag eerder willen herkennen, zodat escalaties, conflicten, weerstanden voorkomen kunnen worden en op een doeltreffende manier kan worden gede-escaleerd.

Werkwijze – De lesstof wordt op een interactieve manier aangeboden. Uitgangspunt hierbij is de dagelijkse praktijk van jou als deelnemer. Naast een trainer is er een acteur aanwezig, waarmee situaties in scene worden gezet.


Voor vragen en/of advies neem gerust contact op.