Privacybeleid

Aanleiding

Van Loevezijn Protect is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel (KvK nummer 59627824) en hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt. Daarom is het onze topprioriteit om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Op 25 mei 2018 is de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens veranderd. Dit betekent een belangrijke uitbreiding van uw bestaande rechten met betrekking tot de privacy en de beveiliging van uw gegevens, en een verbetering van de bescherming van persoonlijke informatie, iets wat wij zeer serieus nemen. We hebben die positieve veranderingen dan ook verwerkt in ons nieuwe privacybeleid.

In het privacybeleid leest u hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen/verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen!

Verwerking van persoonlijke gegevens

a) Informatie verzamelen
Alleen de eigenaar van Van Loevezijn Protect ontvangt rechtstreeks de aangeleverde informatie van de opdrachtgever. De aangeleverde informatie zal Van Loevezijn Protect alleen verzamelen om onze dienstverlening op uw bedrijfsvoering op maatwerk te kunnen afstemmen.

b) Gebruik en delen van informatie
Van Loevezijn Protect gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een opleiding, evenement, of een andere door Van Loevezijn Protect aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening.

De informatie wordt niet met andere externe bronnen bekendgemaakt alsmede gedeeld dan alleen met de opdrachtgever waarvoor Van Loevezijn Protect wordt ingehuurd.

c) Cookies
Cookies zijn kleine bestanden waarmee informatie wordt opgeslagen op uw computer, tv, mobiele telefoon of ander apparaat. Ze stellen de entiteit die de cookie op uw apparaat heeft geplaatst, in staat om u te herkennen op andere websites en apparaten en in andere diensten en browsersessies. De website van Van Loevezijn Protect maakt geen gebruik van cookies.

d) Uw gegevens veilig houden

  • In het kader van de dienstverlening van Van Loevezijn Protect of wanneer u anderszins contact met ons heeft – bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website –, legt Van Loevezijn Protect de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.
  • Van Loevezijn Protect bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om de intakeformulieren en de evaluatieformulieren welke alleen anoniem door de cursisten kan worden ingevuld.
  • Als de opleiding is afgerond zullen de gegevens door de eigenaar van Van Loevezijn Protect direct worden verwijderd en  worden de intakeformulieren en de evaluatieformulieren bij de opdrachtgever weer rechtstreeks teruggegeven.

e) Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met Van Loevezijn Protect door het sturen van een e-mail naar: info@vanloevezijnprotect.nl.

Klachten ten aanzien van de wijze waarop Van Loevezijn Protect omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: privacy@vanloevezijnprotect.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Loevezijn Protect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.