Consultancy

Consultancy/advies op maat – Van Loevezijn Protect heeft een ruime kennis en vaardigheid en staat voor een persoonlijke benadering  met op maat gemaakte oplossingen. Wij realiseren een professionele no-nonsense aanpak. Bovendien koesteren wij de klantrelatie, stellen zware kwaliteitseisen aan onze dienstverlening en geven een helder advies waarbij uw resultaat centraal staat.

Denk hierbij aan:

  • Interne agressie (intimidatie, pesten, [dood]zwijgen) kan worden veroorzaakt door medewerkers en leidinggevenden. Ook dit is een vorm van agressie die vaak wordt vergeten maar wel een langdurig ziekteverzuim tot gevolg kan hebben. Slachtoffers van interne agressie voelen zich minder gezond, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. Wij adviseren u graag  over hoe u kunt omgaan met dit type gedrag, zodat u sterker in uw schoenen staat en uw eigen grenzen leert kennen en weet aan te geven.
  • Criminologie, mediation en rechten is een samenspel in de maatschappij als het gaat over agressief gedrag. Door middel van mediation kunnen wij u helpen bij vragen over hoe u tijdens agressie toch doelgericht kunt communiceren, inzichten en vaardigheden leert kennen die nodig zijn om met agressief gedrag om te gaan.
  • Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) – Desgewenst verzorgen wij voor u een RI&E, zodat risico’s tijdig worden opgespoord en maatregelen voor u of uw bedrijf op tijd genomen kunnen worden en ongelukken hiermee voorkomen worden. Uiteindelijk is voor ons de veiligheid en gezondheid van u en/of uw medewerkers van groot belang. Wij kunnen u die handvatten geven die u nodig heeft, zodat u professioneel en veilig met agressie kunt omgaan.
  • Hulp bij subsidie aanvragen – Voor het organiseren van trainingen om het personeel zelfverzekerd met agressie om te laten gaan zijn subsidies aan te vragen. Wij willen u helpen bij het aanvragen van een subsidie.


 

Voor vragen en/of advies neem gerust contact op.