Conflicthantering en omgaan met weerstand

Training ‘Conflicthantering’ – Hoe om te gaan met weerstanden en conflicten? Elke organisatie kent weerstanden en conflicten. Dat is ook niet bijzonder, omdat in deze verharde maatschappij zoals deze iedereen als snel een eigen mening heeft. Dat is op zich prima als de meningen en opvattingen maar niet botsen. Als deze echter constant botsen, ontstaat de behoefte de vaardigheid te leren

Hoe beter met weerstand en conflicten om gaan?”, dat doe je tijdens de training ‘Conflicthantering’. Want wat doe je bijvoorbeeld als …

 • jongeren provocerend de strijd opzoeken?
 • er spanningen in de buurt zijn?
 • je alleen bent en de ruziemakende mensen niet meer voor rede vatbaar zijn en niet meer naar je goede bedoelingen luisteren?

In deze training ‘Conflicthantering’ leert u een conflict effectief aan te pakken. U analyseert conflicten en leert technieken om conflicten te voorkomen en op te lossen. Tijdens de training reflecteert u op uw eigen effectiviteit in conflicten en onderzoekt u mogelijkheden om dit te verbeteren. Dit is een praktijkgerichte training: U gaat aan de slag met situaties uit uw dagelijks leven.

Ons cursusprogramma

 1. Gericht communiceren.
 2. Effectief omgaan met een conflict.
 3. Spiegelen/reflecteren van uw eigen gedrag.
 4. Een conflict de-escaleren zonder uw eigen belangen uit het oog te verliezen.
 5. Omgaan met tegenstrijdige belangen.

Doel van deze training

 1. Effectief met conflicten leren omgaan.
 2. Technieken leren die conflicten kunnen voorkomen.
 3. Verdieping in de theoretische achtergrond geven.
 4. Inzicht n het menselijk gedrag en het oefenen van communicatieve vaardigheden.

Voor wie

 • Medewerkers die in hun dagelijkse taakuitoefening kans lopen op een confrontatie met weerstanden en tegenstrijdigheden.
 • Medewerkers van wie verwacht mag worden dat zij deze ongewenste situaties goed kunnen inschatten en op kunnen vangen.

Werkwijze – De lesstof wordt op een interactieve manier aangeboden. Uitgangspunt hierbij is de dagelijkse praktijk van jou als deelnemer. Naast een trainer is er een acteur aanwezig, waarmee situaties in scène worden gezet.