Opleiding en trainingen

Amygdala, een hersenkern wat actief wordt bij stress en angst.
Amygdala, een hersenkern die actief wordt bij stress en angst.

Beter omgaan met de stressfactor – De opleidingen en trainingen fysieke agressie zijn gebaseerd op de wetenschappelijke onderbouwing van het werken vanuit de stressfactor. Deze stressfactor wordt onder andere bepaald door de activiteit van de hersenkern: de amygdala.

Dit betekent dat er gehandeld moet kunnen worden zonder dat er complexe technieken gebruikt moeten worden.

“Niet denken, maar doen” is het motto!
Leer te reageren vanuit de primaire reactie.

Agressietrainingen voor professionals met het doel de weerbaarheid te verhogen – Onze trainingen zijn van toepassing voor alle dienstensectoren. De cursisten zullen worden getraind op het in stand houden van de relatie met de patiënt/klant. Er wordt gestreefd naar het handhaven van een veilige, niet-vijandige situatie. Zodra de agressor gekalmeerd is, dienen de werkzaamheden snel te worden hervat. Het is in ieders belang om gezondheidsrisico’s te beperken.

We kunnen stellen dat alle dienstensectoren gevoelig zijn voor conflicten. Onze trainingen zijn toepassen op alle situaties. Zoals bijvoorbeeld in de hulpverlening, op de werkplek, of repressieve dienst.

Begeleiding bij leiderschap: ‘een meester komt niet uit de lucht vallen’ – Als medewerkers niet ervaren dat hun leidinggevende achter hen staat kunnen zij fysiek nog zo vaardig zijn, maar de veiligheid neemt niet toe. Vandaar de uitspraak; “I’ve got your back”. Als de leidinggevende uitstraalt of voordoet wat hij van zijn medewerkers verwacht, stijgt bij medewerkers het vertrouwen en daarmee hun loyaliteit aan de doelstellingen van de organisatie. Andersom, raakt het vertrouwen weg en daarmee ook de effectiviteit van de medewerker.

Als leidinggevenden met de medewerkers praat in plaats over hen praat, neemt hij hen serieus in hun deskundigheid en daarmee stijgt de kwaliteit van het prestatieniveau en het verantwoordelijkheidsgevoel voor de organisatie en elkaar. Andersom als hij dat niet doet.

Kortom! Ontwikkel en bevorder het persoonlijk leiderschap op het gebied van veiligheid en weerbaarheid van de leidinggevenden in de organisatie.

Opleidingen en trainingen op maat
De trainingen worden altijd aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. Voor alle situaties worden maatwerktrainingen geleverd. De trainingen worden gegeven volgens Jennings: 70% oefening, 30% theorie. Voor voorbeelden wordt er directe link gelegd met de praktijkvoorbeelden waar de cursisten zich geconfronteerd vinden.


Voor vragen en/of advies neem gerust contact op.