Predictive Profiling

rrrrrrrPredictive Profiling is een proactieve methodiek om criminele en of terroristische voorbereidingen al in een vroeg stadium te ontdekken en te verminderen. De kracht van Predictive Profiling zit onder meer in het vroeg signaleren van personen met een slechte intentie. Waar de traditionele beveiligingsorganisatie veelal reageert op incidenten, worden met proactief beveiligen volgens de methodiek van Predictive Profiling incidenten voorkomen en kosten bespaard.

De veiligheidsmedewerker die gebruik maakt van Predictive Profiling is aan de hand van kennis over houding, gedrag en criminele scenario’s in staat om in zijn directe omgeving personen en voorwerpen te ontdekken waarvan een mogelijke dreiging zou kunnen uitgaan. Het waargenomen afwijkende gedrag van personen moet dan te koppelen zijn aan criminele of terroristische scenario’s. Immers, iedereen is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen.

Alles is daarom gericht op het ‘ontkrachten’ van waargenomen afwijkend gedrag. De training heeft tot doel u de methode Predictive Profiling aan te leren. Als Predictive Profiler wordt u getraind in het detecteren van afwijkend gedrag, verdachte indicatoren. Na afronding van de training bent u in staat om verdachte personen en situaties op basis van indicatoren te herkennen en hierop adequaat te reageren. Bovendien krijgt u handvatten aangereikt om de Predictive Profiling methode in uw eigen organisatie of in die van uw opdrachtgevers te implementeren.

Voor wie
De training die wij aanbieden is maatwerk. Wij zorgen ervoor dat uw wensen en doelen gewaarborgd worden. Hierdoor leveren wij de beste resultaten en kwaliteit. Predictive Profiling is toe te passen in de luchtvaart, de zeevaart, in militaire operaties, in winkelcentra: overal waar mensen komen! Proactieve beveiliging vindt vrijwel onzichtbaar plaats en raakt ‘gewone’ mensen niet. De gastvrije sfeer blijft intact.

Herken de verdachte indicatoren en combineer die met de 8 fasen van Modi Operandi

  • Ken je dominante waarnemingsstijl zodat je fysiek daadwerkelijk meer kunt zien
  • Werk efficiënter 99% heeft goede intenties;
  • Door te focussen op mensen die verdachte indicatoren afgeven, kan een beveiliger al zijn energie besteden aan daadwerkelijk verdachte personen;
  • Werk met plezier Doordat je meer ziet wat er daadwerkelijk gebeurt;
  • Hoe u door middel van het stellen van de juiste vragen (Security Questioning) achter de intentie van de betreffende persoon komt
  • Waarom Predictive Profiling hand in hand gaat met gastvrijheid en hospitality

Werkwijze
De lesstof wordt op een interactieve manier aangeboden. Uitgangspunt hierbij is de dagelijkse praktijk van jou als deelnemer. Naast een trainer is er een acteur aanwezig, waarmee situaties in scene worden gezet.


Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw organisatie?

Aarzel dan niet om contact op te nemen