Beveiligingsscan

Veiligheid, een gezamenlijke onderneming – Inbraken zijn aan de orde van de dag. We zien de berichten dagelijks in de media. Zowel gelegenheidsinbrekers als (semi) professionele inbrekers slaan graag hun slag. Ook bij u. Natuurlijk bent u verzekerd tegen ‘schade door inbraak en diefstal’, maar hiermee zijn de gevolgen voor uw organisatie, medewerkers, gasten of patiënten nog niet weggenomen.

CBS cijfers laten zien dat het de laatste jaren steeds onveiliger is geworden.
In 2012 waren er nog 63.433 aangiften binnen bij de politie,
In 2013 zijn het er ruim 10.000 meer! Een toename van 15 procent, waarvan 25 procent van de aangiften voor ‘poging tot inbraak’ is.
In 2014 is het aantal inbraken flink gestegen.

BeveiligingsscanHoudt inbrekers buiten de deur om persoonlijk leed te voorkomen en de continuïteit van uw organisatie te waarborgen! Maar inbraak is niet altijd te voorkomen. U loopt altijd een zeker risico. Het is onder andere afhankelijk van het soort bedrijf of instelling, type pand, locatie en type inbreker.

Beperk het inbraakrisico door bewust de te treffen maatregelen onder ogen te zien en breng het tot een voor uw bedrijf of instelling acceptabel niveau. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de risico’s in uw organisatie kent en analyseert. Laat een beveiligingsscan doen!

Imago en financiële schade

  • Diefstal van goederen levert derving van inkomsten voor u op en vertraagt levering aan de klant.
  • Het verlies van belangrijke bedrijfsdocumenten is voor u zelfs nog vervelender.
  • Het verzekeringstraject zorgt voor een extra aanslag op kostbare tijd.
  • Diefstal en vandalisme kunnen een heftige impact hebben op persoonlijk vlak en kan soms leiden tot psychische problemen wat zich kan uiten in een langdurig ziekteverzuim.

Hoe kunt u hier als werkgever het beste mee omgaan? – Preventiemaatregelen zijn daarom van groot belang. De klant welkom heten, de etalageruiten onbeplakt laten, het eigen personeel in de gaten houden, de dagopbrengst op een afgeschermde plek tellen en dure artikelen achterin de zaak plaatsen. Het lijken simpele maatregelen, maar ze zijn uiterst effectief.
Ruim tachtig procent van de diefstallen wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Ook op het gebied van geweldsdelicten, inbraken en vernielingen, maken subtiele veranderingen het leven veiliger.

Wij kunnen u helpen om veiligheid voor uw instelling in kaart te brengen en te vergroten – Van Loevezijn Protect kan u helpen door een ‘Beveiligingsscan’ uit te voeren, zodat u weet of uw instelling voldoende beveiliging biedt om ongewenst binnendringen te voorkomen.
Onze onafhankelijke adviseur neemt in ongeveer één tot anderhalf uur de onderneming onder de loep. Daarbij wordt gekeken naar de Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische (OBE) veiligheidsmaatregelen.

Wij bieden tevens trainingen aan om dit soort situaties ook grotendeels voor te zijn, door het gedrag in een vroeg stadium te herkennen en uw medewerkers alsmede uzelf te beschermen tegen dit soort asociaal gedrag.

Onafhankelijk en goed advies – Wij zijn onafhankelijk en verkopen geen beveiligingsapparatuur maar geven concrete adviezen waar u écht wat aan heeft. Wij kunnen u ondersteunen!

Bent u nieuwsgierig geworden? Maak dan een vrijblijvende afspraak, zodat wij samen de criminaliteit een halt kunnen toeroepen.

 


Heeft u vragen over de mogelijkheden voor uw organisatie?

Aarzel dan niet om contact op te nemen