woningcorporaties en agressie

Woningcorporaties krijgen steeds meer te maken met agressie. Vooral technisch onderhoudspersoneel en werknemers – die achterstallige huur moeten innen – krijgen vaak rake klappen of worden langdurig verbaal bedreigd.

Arbeidsinspectie neemt woningcorporaties onder de loep! – De inspecties ten aanzien van de naleving van de regelgeving rondom psychosociale arbeidsbelasting (PSA) worden scherper. Hieronder vallen de bepalingen rondom agressie, geweld en werkdruk. Vooral technisch onderhoudspersoneel en werknemers – die achterstallige huur moeten innen – krijgen vaak rake klappen of worden langdurig verbaal bedreigd.

Uit onderzoek dat in 2008 [1] is gehouden bij 221 van de 470 woningcorporaties blijkt onder meer dat werknemers onvoldoende zijn getraind in het omgaan met agressieve klanten.

De arbeidsinspectie verlangt dat corporaties binnen drie tot zes maanden hun medewerkers gaan trainen hoe om te gaan met agressie en geweld.

Hoe is het bij u in uw bedrijf gesteld?

  • Krijgt uw baliepersoneel, uw servicemedewerkers, conciërges en technisch personeel ook steeds meer te kampen met ontevreden klanten?
  • Heeft de arbeidsinspectie ook bij u geconcludeerd dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, om de risico’s van agressie en geweld te beheersen?

Kennis maken met trainingsfilosofie Van Loevezijn Protect – Wij kunnen u ondersteunen door uw medewerkers voldoende bagage mee te geven. In deze cursus krijgen de medewerkers praktische handvatten aangereikt om op een goede manier met deze verbale agressie om te gaan. Tijdens de cursus krijgt men onder meer:

  • Inzicht in het eigen gedrag en dat van een ander.
  • Kennis over hoe verbale agressie met de eigen houding en communicatie op te vangen en zo agressie te verminderen/ voorkomen.

Voor wie
De training wordt in samenspraak speciaal ontwikkeld voor medewerkers werkzaam in woningbouwcorporaties die in hun dagelijkse taakuitoefening kans lopen op een confrontatie met verbale en/of fysieke agressie.

Werkwijze
De lesstof wordt op een interactieve manier aangeboden. Uitgangspunt hierbij is de dagelijkse praktijk die de medewerkers meemaken. Naast een trainer is er een acteur aanwezig, waarmee de specifieke situaties in scene worden gezet. De training is maatwerk en bestaat gemiddeld uit minimaal 70% doen en maximaal 30% theorie.

Trainen bij Van Loevezijn Protect betekent een directe vertaalslag naar de eigen werkomgeving. Hierdoor bereiken wij een zeer steile leercurve, waardoor er in minder tijd meer geleerd wordt. Dit bespaart tijd, geld en energie. Wat vandaag tijdens de training geoefend en geleerd is, kan de volgende morgen al direct worden toegepast!

Trainen van vaardigheden bij Van Loevezijn Protect – Trainingen verzorgt door Van Loevezijn Proctect hebben een directe vertaalslag naar de praktijk. De theorie van Jennings geeft aan dat mensen het meeste leren van ”doen in de praktijk”. Van Loevezijn Protect onderschrijft deze theorie. Daarom bieden wij praktijkgerichte trainingen, waarbij 70% praktisch wordt geoefend. De oefeningen zijn gerelateerd aan eigen ervaringen van de deelnemers. Dit maakt het leren praktijkgericht. Tijdens de training worden de vaardigheden ontwikkeld en verbeterd.

Ervaar deze unieke training zelf en schrijf je vandaag nog in!

Dennis van Loevezijn
vanloevezijnprotect.nl


Bronvermelding:
[1] http://www.evpt.nl/…/onderzoeken/Agressie-en-geweld-en-werkdruk-in-de-Woningcorporaties.pdf

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.

Tagged with: , ,