Integriteit

Met de meeste recente markt- en politieke ontwikkelingen neemt de prestatiedruk op medewerkers steeds meer toe. Prestatiedruk is één van de factoren die het risico op niet-integer gedrag sterk beïnvloedt: door toename van druk op medewerkers stijgt het risico op niet-integer gedrag. Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks ongeveer 3 miljard euro schade, door fraude van medewerkers! Dat is nog exclusief de imagoschade en de negatieve effecten op de werksfeer en de productiviteit.

Edgar Karssing universitair hoofddocent en verbonden aan het instituut voor bedrijfsethiek van Nyenrode Business Universiteit, heeft een prikkelend boek geschreven; “Integriteit in de beroepspraktijk. Door de vele praktijkvoorbeelden, citaten en stellingen zet hij een ieder aan het denken die met integriteitskwesties te maken heeft of daarin geïnteresseerd is.

Wilt u meer weten over integriteit, de risico’s en hoe u de onnodige kosten kunt beperken/ voorkomen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.

Tagged with: , , , , , , ,