Wat zijn de 8 maatregelen die de basis vormen van een effectief veiligheidsbeleid?

Vanuit de Arbocatalogus agressie en geweld zijn voor werkgevers met een publieke taak acht maatregelen benoemd die de basis vormen van een effectief veiligheidsbeleid. Deze maatregelen zijn bedoeld om de medewerker te beschermen tegen agressief en gewelddadig gedrag en de klant/burger te wijzen op zijn onacceptabele gedrag.

De acht maatregelen zijn:

  1. Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.
  2. Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.
  3. Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.
  4. Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
  5. Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers.
  6. Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.
  7. Verhaal de schade op de dader.
  8. Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

Om werkgevers bij de uitvoering van de acht maatregelen te ondersteunen, is de ‘Handreiking Agressie en Geweld’ opgesteld. Het beoogt een praktisch naslagwerk te zijn voor beleidsmakers en beleidsondersteuners, zoals personeelsadviseurs, beleidsmedewerkers en Arbocoördinatoren.

De 8 maatregelen kunt u zien zien in een Informatiefilmpje, klik op de link om de maatregelen te zien:

Bron: evtp.nl

http://lnkd.in/dKDR89W

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.

Tagged with: , , , , , , , , ,