Presentatie actieplan ‘Veilig werken in de zorg’ | 2012

Ministers presenteren gezamenlijk actieplan tegen agressie in de zorg 

Nieuwsbericht | 22-03-2012 – Vandaag presenteren de ministers Schippers (VWS), Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Spies (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’. Dit plan is in samenspraak met sociale partners opgesteld.

  • De komende jaren wordt € 6,4 miljoen uitgetrokken om agressiviteit in de zorg tegen te gaan.

Een belangrijk deel van het geld is gereserveerd voor zorginstellingen die met concrete plannen komen om agressie en geweld tegen te gaan.

  • Volgens minister Schippers kan het in extreme gevallen gerechtvaardigd zijn om de zorgverlening te staken.

‘Het is onacceptabel dat zorgverleners in direct gevaar verkeren. Er moet een scherpere lijn getrokken worden. Om die reden is het belangrijk om het staken van de zorgverlening serieus te overwegen, hier in de organisatie over te spreken en hulpverleners te steunen als zij te maken hebben met agressie en geweld.’

  • Een agressie-incident moet altijd bij de werkgever worden gemeld door de medewerker.

Het is daarom belangrijk dat voor iedere zorgsector duidelijke normen gesteld worden, wat acceptabel is en wat niet meer.

  • In gevallen waar een juridische aanpak wordt ingezet, is het van belang dat de werkgever aangifte doet bij de politie en schade verhaalt.

De aangiftes moeten serieus worden opgepakt, ook als de dader een patiënt is.

  • De politie dient altijd assistentie te verlenen in het geval van agressie en geweld tegen zorgverleners.

Als de situatie zich daarvoor leent, past het om gebruik te maken van snelrecht.

  • Zorgverleners moeten beter worden voorbereid om op een professionele wijze hiermee om te kunnen gaan.

Ondanks alle maatregelen is agressie en geweld helaas niet altijd te voorkomen. 

  • In overleg met het onderwijs wordt bezien op welke wijze dit meer plaats krijgt in het initiële zorgonderwijs.
  • Ontwikkelingen bij de politie worden gevolgd ten aanzien van het programma professionele weerbaarheid.

Een deel van het geld voor het actieplan wordt uitgetrokken om ook huidig personeel te trainen.


[ Bron: http://www.rijksoverheid.nl/…/2012/03/22/ ]

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.

Tagged with: , , ,