P van Proactieve maatregelen in beveiliging

De beveiliging van een hostorganisatie stopt niet bij het controleren en handhaven van Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische (OBE) maatregelen, want de maatschappij vraagt tegenwoordig ook de factor: Proactieve maatregelen (P).

Standaard kent de Beveiliging van een hostorganisatie:

  • De receptie – Receptie is vaak in de beveiligingsorganisatie opgenomen en heeft tot taak de ‘gastvrijheid bij de deur’ te garanderen. Daarbij is de proactieve benadering de sleutel van het succes. De receptie zal onder andere instructie dan wel informatie moeten verstrekken over hoe de bezoeker zich in binnen de organisatie dient te gedragen. Immers gastvrijheid mag niet ten koste gaan van de veiligheid.
  • Objectbeveiliging – De leden van de beveiligingsorganisatie zijn de ‘ogen en oren’ van de hostorganisatie om zodoende de veiligheid te bewerkstelligen. De manier waarop de beveiligingssurveillant de medewerker / bezoeker aanspreekt op het gedrag dan wel het al dan niet dragen van de beveiligingspas of het handhaven van een veilige vluchtroute getuigt van de mate van gastvrijheid.

Predictive Profiling – Beveiliging kent tegenwoordig een niet nieuw, maar wel hot_topic van de dag! Zeker in het licht van de tijdgeest waar aanslagen en overvallen steeds meer een reële bedreiging vormen voor de willekeurige hostorganisatie.

Predictive Profiling – Het proactief kunnen denken vanuit het perspectief van een individu met kwaadaardige intenties en adequaat handelen om incidenten daadwerkelijk te voorkomen!

http://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_profiling

Predictive Profiling [ wiki ]

Om hierop in te kunnen spelen moeten de leden van de beveiligingsorganisatie getraind worden om afwijkend gedrag van mensen in de hostorganisatie te herkennen en leren om er assertief en adequaat op te handelen. Door het tonen van empathie dan wel door gepast optreden kan erger worden voorkomen.

Proactieve (P) maatregelen als uitbreiding op OBE maatregelen moeten de extra dimensie van vreemde gedragingen ondervangen om de veiligheid binnen de hostorganisatie te kunnen garanderen. Waar de traditionele beveiligingsorganisatie veelal reageert op incidenten, kunnen met proactieve maatregelen op basis van onder andere ‘Predictive Profiling’ adequaat incidenten worden voorkomen en kosten bespaard.


Voor vragen en/of advies neem gerust contact op.

 

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.

Tagged with: , , , , ,