Moet er eerst iets mis gaan ?

“Bij ons gaat niets fout!”, hoor ik het management vaak zeggen. “Beveiliging is in goede handen, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten?’

Kerck-7-lijn2Er moet eerst iets fout gaan – Kent u ook zo’n bedrijf? In een dergelijke bedrijfscultuur wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbeteringen op het gebied van ‘integrale veiligheid’. Deze ‘reactieve’ houding heeft tot gevolg dat er dus altijd eerst iets mis móet gaan, voordat ze het proces gaan veranderen. Zelfs beveiligingsbedrijven zijn in het algemeen reactief ingesteld en beperken zich in het algemeen tot symptoombestrijding en nemen dan pas actie als  reactie op incidenten.

Veilig zijn is veilig voelen – Moet er bij u ook iets fout gaan, voordat er actie wordt ondernomen? Laten wij dit soort pro-actieve patronen met elkaar doorbreken. De volgende vraagstellingen willen beantwoord worden als je gaat denken aan de veiligheid en veiligheidsbeleving binnen een bedrijf:

Stelling 1: “Zijn de aangebrachte veranderingen ad hoc en beperkt houdbaar. Waarom?

Stelling 2:We zijn met elkaar op zoek naar het gevoel van veiligheid, maar zijn wij ook bereid om ervoor te betalen, en zo ja hoeveel?

Stelling 3:Integrale veiligheid moet een blijvend aandachtspunt zijn voor de directie, managementteam en overheid. Het moet verankerd zijn in de visie waarbij budget/subsidie beschikbaar moet worden gesteld.

Hier wordt met ‘Integrale Veiligheid’ bedoeld: het totale pakket van visie en beleid tot maatregelen om te komen tot een evenwichtige samenhang tussen fysieke beveiliging, informatiebeveiliging, handhaving ARBO-wetgeving (BHV), financiële integriteit, aannamebeleid van personeel en persoonsgebonden veiligheid (veilig zijn is veilig voelen).

Laten we elkaar niet overtuigen waarom veiligheid een belangrijk onderdeel is in ons bestaan, maar laten we vooral met elkaar onderzoeken waar de mogelijkheden liggen. Als we echt investeren in elkaar en beseffen dat veiligheid een zaak van ons allemaal is, dan pas kunnen we effectieve veranderingen teweeg brengen.


Dennis van Loevezijn

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.

Tagged with: ,