Assertiviteit | bij jezelf blijven – opkomen voor jezelf

Assertieve mensen blijven tijdens de communicatie rekening houden met de gevolgen ervan voor de ander. Ze laten de ander uitdrukkelijk in zijn of haar waarde en respecteren de behoeften en wensen van die persoon.

Assertiviteit kunt u leren! – Onder de noemer ‘Assertiviteit’ valt een aantal sociale vaardigheden. Ze helpen je goed om te gaan met stress. Assertiviteit is niet ‘brutaal-zijn’ of je eigen belang voorop stellen. Assertief is ‘opkomen voor jezelf zonder de gevoelens en belangen van een ander uit het oog te verliezen’. Assertiviteit gaat over:

 • ‘Nee’ kunnen zeggen als je vind dat je dat moet zeggen.
 • Grenzen stellen.
 • Geven van kritiek, feedback of uw mening.
 • Kritiek ontvangen.

Assertief is niet agressief – We gaan allemaal op een eigen manier om in sociale situaties. Het is de manier waarop we aangeven: 1) wat we van iets of iemand vinden, 2) wat we willen, 3) wat we nodig hebben van een ander, of 4) wat we juist niet willen!

In welke herkent u zich het meest? – Globaal gesproken zijn er drie verschillende manieren.

 1. Sub-assertief – Sub-assertieve mensen durven niet of nauwelijks voor zichzelf op te komen.
  >> Ze willen vooral de ander ten dienste staan. Deze mensen houden ‘te weinig’ rekening met zichzelf en komen daardoor ook vaak ‘te kort’ in situaties met anderen.
  >> Ze voelen zich eerder slachtoffer van hun omgeving dan een speler. Dit betekent dat vaak veel wordt opgekropt. Het risico :: stressklachten en overbelasting.
 2. Agressief – Agressieve mensen walsen – zonder dat soms zelf in de gaten te hebben – makkelijk over anderen heen. Dit is het type mensen zien we vaak als ‘assertief’:
  >> Ze komen op voor wat ze voor zichzelf willen of wat ze van iets vinden zonder rekening te houden met de consequenties voor de ander.
  >> Ze kleineren soms de ander willens en wetens of ‘drukken hem in de hoek’.
  Het risico :: Het lokt veel afwijzende reacties op en leidt snel tot conflicten en uitsluiting. Ofwel: je maakt er geen vrienden mee en het leidt tot ongezonde stress.
 3. Assertief – Assertieve mensen kenmerken zich door een echte assertieve houding:
  >> Ze komen op voor zichzelf op een directe, open en redelijke manier door uiting te geven aan wat ze voelen, denken, willen en wat niet!
  >> Ze durven zich te laten kennen, de gevoelens en kwetsbaarheid te tonen!
  >> Ze voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf!
  >> Ze gaan conflicten niet uit de weg en durven een moeilijk gesprek aan!
  Het risico :: Mensen die zich overwegend assertief gedragen en opstellen zullen minder last hebben van stress.

Bron: http://www.psychischegezondheid.nl/page/746/assertiviteit.html

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.

Tagged with: , , ,