Agressie en weerbaarheidstrainingen

Agressie – Agressie uit zich in vele vormen, bijvoorbeeld:

  • Conflicten met klanten of cliënten.
  • Al dan niet uitgesproken conflicten tussen collega’s onderling.
  • Geweld op de werkvloer.

Agressie heeft invloed op de werksfeer en de psychische gezondheid van de medewerkers.

In de publieke sector lopen medewerkers (politie, brandweer, gezondheidszorg) meer risico op confrontaties die kunnen escaleren, waarbij ze vaak worden blootgesteld aan agressie in de vorm van fysiek geweld.

Weerbaarheidstrainingen – Deze trainingen zijn niet alleen gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen onder werknemers, maar ook op het voorkomen van agressie- en geweldsincidenten.

Waarbaarheidstrainingen houden over het algemeen in:

  • fysieke en mentale weerbaarheid,
  • agressiebeheersing,
  • (geweldloze) communicatie en conflicthantering.

Weerbaarheidstrainingen worden over het algemeen maat aangeboden. Door weerbaarheidstrainingen voelen werknemers zich in hun vel zitten en presteren daardoor niet alleen beter, maar beschikken ook over:

  • een groter gevoel van veiligheid, waardoor ze minder of geen slachtoffersignalen (meer) uitzenden, waardoor ze minder risico lopen het slachtoffer te worden van geweld;
  • meer zelfvertrouwen en daardoor beter contact met collega’s, leerlingen, klanten en/of cliënten;
  • meer plezier in hun werk;
  • meer handelingsmogelijkheden bij grensoverschrijdend gedrag.

Dit betekent naast betere klant-/cliëntcontacten en een betere werksfeer ook een lager ziekteverzuim. En een goede werksfeer is minstens te scharen onder de noemer secundaire arbeidsvoorwaarden.


Agressie leidt ook na lange tijd tot gezondheidsschade

Lees meer hierover in het T.N.O. rapport van 19 juli 2012

[Bron: http://www.weerbaarpersoneel.nl/ ]

 

Van Loevezijn Protect is de ingang voor al uw veiligheidszaken. Veiligheid begint met het "zich veilig voelen" van u en uw personeel.

Tagged with: ,